Haureus rikkoo ja tuhoaa ihmisen sydämen. Haureus eli kreikaksi porneia sana tarkoittaa kaikkea avioliiton miehen ja naisen välillä ulkopuolista seksuaalista toimintaa. Seksuaalisuutta ja sen oikeata sekä väärää toimintaa voi hyvin kuvata seuraavan esimerkin kautta.

Seksuaalisuus on kuin tuli takassa, joka ihanasti ja kauniisti lämmittää ihmisen mieltä ja kehoa. Silloin kun tuli pääsee irti takasta, niin se sytyttää tuhon elementit, joka tuhoaa kaiken mikä osuu sen tielle. Seksuaalisuus ei siis itsessään ole väärin, vaan on kaunis ja ihana Jumalan lahja. Siinä vaiheessa kun seksuaalisuutta käytetään väärin, niin sitä tulee synti.

Usein kysytty kysymys kuuluu uskovien piireissä, että saanko himoita vaimoani miestäni? Raamattu erottaa halun ja himon toistensa vastakohdiksi. Raamatun opetuksen mukaan miehen ja naisen avioliiton seksielämässä on luvallista ja toivottavaa, että puolisot haluaisivat toisiaan, eli tuntisivat seksuaalista halua toisiaan kohtaan. Halu on eri asia kuin himo, sillä silloin kun sinä terveellä tavalla haluat seksuaalisesti puolisoasi, niin silloin olet myös valmis tyydyttämään puolisosi tarpeita etkä pyri vain itsekkäästi tyydyttämään omia tarpeitasi.

Himo ohjaa ihmisen itsekkääseen toimintaan, jossa hän pyrkii saamaan itselleen itsekästä hyötyä erilaisten asioiden kautta. Jumalan tahdon mukainen avioliiton seksielämä on sellaista, jossa molemmat haluavat toisiaan seksuaalisesti ja pyrkivät tyydyttämään toinen toisensa tarpeita sekä saavat kokea myös henkilökohtaisesti seksuaalisen tyydytyksen. Himon kautta ihminen haluaa tyydyttää vain omia tarpeitaan ja käyttää puolisonsa kehoa itsekkäästi omien tarpeidensa tyydyttämiseen.

Himo avioliiton seksielämässä johtaa siihen, että himoitseva osapuoli saa kyllä himoihinsa helpotusta, mutta toinen osapuoli jää ilman tyydytystä. Jos tällainen toiminta on jatkuvaa, niin on selvää, että ilman tyydytystä jäävä osapuoli kärsii siitä ja voi alkaa etsiä tyydyttävämpää sekä häntä huomioivaa seksisuhdetta avioliittonsa ulkopuolelta.

Himo rikkoo myös parisuhdetta, sillä ilman tyydytystä jäävä ei koe olevansa rakastettu, eikä että häntä ja hänen tarpeitansa huomioitaisiin. Tämä tuo jännitteen avioliittoon, joka purkautuu monella negatiivisella tavalla parisuhteessa. Jumalan tahdon mukainen seksielämä toimii loistavasti, koska silloin kun itse annat, niin silloin myös itse saat. Himo eli itsekkyys on syntiä Raamatun mukaan.

Onko silloin aviopuolison himoitseminen syntiä? On koska Raamattu kehottaa seksuaalisesti haluamaan puolisoaan, ei himoitsemaan. Toivon mukaan ymmärrät halun ja himon eron ja sen kuinka himo rikkoo ja tuhoaa avioliiton seksielämän. Voit kysyä miten erotan halun ja himon toisistaan?

Silloin kun koet seksuaalista halua puolisoasi kohtaan ja olet myös valmis huomioimaan hänen seksuaaliset tarpeensa sekä tyydyttämään ne, niin silloin on kyse terveestä seksuaalisesta halusta.

Silloin kun himo astuu kuvaan mukaan, niin sinulle on tärkeämpää himosi purkaminen, etkä välitä puolisosi tarpeista, etkä ole valmis tyydyttämään hänen tarpeitaan. Jos yhteisestä sopimuksesta aviopuolisot sopivat, että toinen joko väsymyksen takia tai muuten ei ole seksuaalisesti täysin virittynyt ja hän haluaa kuitenkin aviopuolison kokevan seksuaalista tyydytystä, vaikka itse ei olekaan niin aktiivinen, niin silloin sitä ei saa sekoittaa himonkiihkoksi, vaan seksuaaliseksi rakkaudeksi, jossa annetaan toisen nauttia seksuaalisesti puolisostaan.

Silloin kun olet sisäistänyt miten terve seksuaalinen halu vaikuttaa ja toimii, niin edellä kuvattu tilanne ei muutu himonkiihkoksi silloinkaan, kun toinen omasta tahdostaan ei ole niin aktiivisesti mukana. Raamatussa hepreankielestä tulee esille seksuaalinen halu, joka on sidoksissa avioparin keskinäiseen seksielämään. Itse näen Raamatun opettavan selkeästi seksuaalisesta halusta avioparin kesken, jonka seurauksena molemmat pääsevät nauttimaan tästä ihanasta ja kauniista Jumalan antamasta lahjasta.

Raamattu ei käytä himo sanaa kuvatessaan avioparin seksielämää. Älä himoitse chamad lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Sitten hänen sielunsa vieraantui heistä. Raamatussa hepreankielessä käytetään himo tai himoita sanaa sellaisessa yhteydessä kun seksiä harjoitetaan väärässä paikassa ja synnillisesti. Joku voi ajatella, että kunhan en vaan harrasta himokasta seksiä avioliiton ulkopuolella, niin kaikki on hyvin kun himoitsen vain ja ainoastaan puolisoani avioliiton seksielämän kautta.

Raamattu on tällaisesta ajattelutavasta kuitenkin täysin eri mieltä. Raamattu sanoo Jumalan tahdon olevan, että vaimon miehen kanssa tulee elää pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa. Alkuteksti sanoo himon kiihkoa hillittömäksi epäjärjestys himoksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että oma puoliso ei saisi olla himon kiihkon kohde, koska himo on oman itsensä itsekästä tyydyttämistä ja toisen tarpeiden laiminlyöntiä sekä toisen huomiota jättämistä. Himossa ei ole kyse rakkaudesta ja hellyydestä, vaan itsekkyydestä, joka loukkaa ja satuttaa toisen tunteita sekä koko hänen persoonaansa.

Jumalan tahdon mukaiseen pyhityselämään ei kuulu vaimon aviomiehen himoitseminen, sillä miehen ja naisen välinen seksiakti on Jumalan pyhittämä silloin kun se tapahtuu Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Pyhyyden kunnia johdattaa ihmisen kokemaan seksuaalista halua omaa puolisoansa kohtaan. Kun tämä alkaa toteutua käytännössä, niin parisuhde voi paljon paremmin, koska molemmat tuntevat ja näkevät kuinka oma puoliso välittää heistä sekä antaa itsensä sen edestä, että toinen voi kokea nautinnollisen ja hellän hetken seksuaalisen kanssakäymisen kautta.

Tämä johtaa molemminpuoliseen tyydytykseen ja tyytyväisyyteen sekä lujittaa parisuhdetta ja rakkautta sekä luottamusta toinen toisiaan kohtaan. Uskovien elämässä seksuaalisuuden vääristymä voi johtua monista asioista.

Käsittelen sellaisia vääristymiä, jotka tulevat yhä uudelleen vastaan, kun näitä asioita pohditaan sekä näistä keskustellaan uskovien kesken. Eräs vääristymä on sellainen, että kun iältään nuori uskova on seurakunnan opetuksen vaikutuspiirissä, jossa puhutaan jatkuvasti kuinka seksin harjoittaminen on syntiä ja kuinka riettaasti jumalattomat harrastavat synnillistä seksiä.

Kun uskovaa nuorta varustetaan tällaisen opetuksen kautta, niin hän voi kokea seksin likaisena ja epämiellyttävänä asiana avioliitossaan. Tämä johtaa siihen, että hänen ja hänen puolisonsa välisestä seksielämästä voi tulla molemmille painostava ja ahdistava kokemus.

Tällaisen taakan kantamisen kautta on sanomatta selvää, että parisuhde kärsii sekä se voi johtaa siihen, että vääristyneen taakan alla oleva alkaa välttelemään seksin harjoittamista.

Se voi johtaa toisen hakeutumaan vieraaseen sänkyyn tai itsetyydytyksen pariin. Se on kuitenkin selvää ettei tällaisen taakan kantaminen johda mihinkään muuhun kuin huonoihin seuraamuksiin. Silloin kun ja jos seurakunnassa opetetaan kuinka kaunis lahja seksi on avioliitossa Jumalan antamana lahjana, niin se vahvistaa ja lujittaa uskovan tervettä seksuaalisuutta ja avioliitossaan hän kykenee toimimaan seksin alueella terveellä tavalla toista huomioiden.

Siksi on äärimmäisen tärkeätä, että uskovia tulee vahvistaa ja opettaa oikeaan suuntaan näkemään seksi kauniina Jumalan antamana lahjana avioliitossa, eikä synnin mörkönä. Seksi muuttuu synniksi siinä vaiheessa, kun se tapahtuu avioliiton ulkopuolella, mutta tätäkään ei tarvitse seurakunnassa koko ajan toistaa, vaan sen sijaan vahvistaa uskovia näkemään seksuaalisuuden yhtenä Jumalan luomista kauniista lahjoista ihmisille.

Jos joku uskova on kuitenkin taakoitettu sydämessään synnillisen seksin vääristymän kautta, niin hän ei vapaudu siitä muuta kuin ymmärtämällä seksuaalisuuden oikein, eli näkemällä ja ymmärtämällä seksuaalisuuden hyväksyttävänä ja kauniina Jumalan lahjana. Jos sinun puolisosi kärsii tästä taakasta, niin anna hänelle aikaa toipua ja eheytyä siitä, sillä patistaminen ja pakottaminen saa hänet entistä enemmän lukkoon.

Rukoile hänen puolestaan, anna hänelle aikaa eheytyä ja kerro olevasi hänen rinnallaan sekä tukena tässä asiassa. Itsetyydytys ei ole Jumalan tahdon mukaista seksuaalista toimintaa, koska Jumala on luonut seksielämän miehen ja naisen välille avioliittoon pysyvä parisuhde. Jumala ei tarkoittanut seksuaalisuutta yksin harjoitettavaksi, vaan kauniiksi lahjaksi miehen ja naisen kesken. Nykyään yhä useammat aviopuolisot hyväksyvät oman sekä puolison itsetyydytyksen.

Jos totutat itsesi tai puolisoksi itsetyydytykseen niin ohjaat häntä sekä itseäsi voimakkaaseen riippuvuuteen joka alkaa hallitsemaan ihmistä. Itsetyydytys johdattaa ihmisen himon pakkoriippuvuuteen, joka tuhoaa omaa persoonaa sekä parisuhdetta. Itsetyydytys ja siihen kiinteästi liittyvä porno seksikuvat, alastonkuvat, seksivideot jne.

Itsetyydytys opettaa ihmisen toteuttamaan seksuaalisuuttansa itsekkäästi ruokkien sydämensä himoja. Kun ihminen on jäänyt kiinni itsetyydytyksen koukkuun, niin hän ohjelmoi itsensä itsekkääseen ja himokkaaseen seksuaalisuuden toteuttamiseen, jonka kautta hän avioliitossaan puolisonsa kanssa seksiaktissa tyydyttää vain omia himojaan eikä ota huomioon puolisonsa tarpeita.

Itsetyydytyksen kautta opittu väärä tapa aiheuttaa siis ongelmia myös parisuhteessa. Moni ei kaikki ihminen ei edes koe avioseksiä tyydyttyvänä, vaan jatkaa avioliitossa itsensä tyydyttämistä, koska hän on sen tavannut oppinut ja jäänyt siihen koukkuun. Tämä tarkoittaa hyvin usein sitä, että hän katselee pornovideoita, seksikuvia ja alastonkuvia, koska hän jäänyt niihin koukkuun oppimalla sen kautta tyydyttämään itseään.

On sanomatta selvää, että se loukkaa omaa puolisoa, sillä silloin kun seksikuvien tai seksivideon kautta tyydytät itseäsi, niin osoitat puolisollesi, että hän ei ole niin haluttava ja viehättävä kuin joku vieras ihminen, joka on sinun fantasiasi ja seksihimojesi kohteena. Tällä tavalla elät huoruudessa pettäen puolisoasi fantasiasi kautta. On aivan varma, että tämä loukkaa ja satuttaa puolisoasi. Itsetyydyttäjä on pornoriippuvainen, eli hänellä on seksiaddiktio. Jos olet naimisissa tällaisen henkilön kanssa, niin olet naimisissa ihmisen kanssa, jolla on voimakas addiktio, eli hän on riippuvainen väärästä seksuaalisuuden harjoittamisesta.

Vaikka hän tekee väärin sinua kohtaan, niin vihastuminen, huutaminen, turhautuminen, painostaminen tai kaikenlainen negatiivisuus ei auta tilannetta, vaan pahentaa sitä. Jos ymmärrät, että on kyse riippuvuudesta, niin voit asettua hänen rinnalleen tukemaan ja auttamaan hänet irti tästä riippuvuudesta.

Jumalaan turvautumalla rukousten kera on iso apu tällaisessa tilanteessa. Jumala auttaa itsetyydyttäjää näkemään kuinka itsetyydytyksen synti on väärin ja miten sen tuhoaa häntä itseään ja hänen parisuhdettaan. Vapautuminen itsetyydytyksestä on prosessi, joka vie oman aikansa. Jumalan avulla uskova tulee vapautumaan itsetyydytyksen synnistä. Jumala auttaa uskovaa voittamaan himonsa sekä riippuvuutensa itsetyydytyksestä. Jumala opettaa häntä kuolemaan oman lihansa synnin himoille sekä valitsemaan Jumalan tahdon mukaisia asioita, eli auttaa häntä kokemaan ja elämään terveen seksuaalisen halun kanssa, jonka paikka on avioliiton seksielämä.

Itsetyydytyksestä kärsivän on ymmärrettävä, että hänen tulee laittaa pois seksilehdet, seksivideot sekä luovuttava Internetin seksisivustoista. Itsetyydytyksestä kärsivän puolison olisi hyvä antaa kaikki se tuki minkä hän suinkin voi ja osaa antaa puolisolleen. Rukoilkaa, että Jumala johdattaa teidän tueksenne luotettavan uskovan ihmisen, joka osaa auttaa ja tukea teitä pitäen asiat luottamuksellisesti omana tietonaan.

Uskovan ei tule eksyä sellaiseen ansaan, jossa ihmiset perustelevat itsetyydytyksen olevan tieteellä todistetun, että se on terveellistä niin miehelle kuin naiselle. Sitä se ei suinkaan ole, koska se on syntiä ja tuo mukanaan edellä lueteltuja ikäviä ja vahingollisia asioita ihmisten elämään. Itsetyydyttäjä tekee syntiä ja rikkoo Herran Jeesuksen sanoja vastaan, sillä Hän sanoi: Itsetyydytyksessä on kyse seksuaalisesta toiminnosta, jossa masturboija haluaa tyydyttää hänessä olevat seksuaaliset halut ja himot.

Itse seksuaalinen halu ei ole syntiä, vaan sen väärin käyttäminen. Seksille Jumala loi paikan, joka on miehen ja naisen pysyvä parisuhde.

Masturbointia on mahdotonta tehdä ilman mitään virikettä ettei rikkoisi Herran Jeesuksen sanoja vastaan. Pelkkä himoava katse riittää jo huorin tekemiseen Jeesuksen sanojen mukaan.

Masturbaatio on seksuaalista toimintaa, jota on mahdotonta tehdä ilman siihen liittyviä seksuaalisia virityksiä alastonkuvien katselu, seksivideot, ajatusmaailman seksiajatukse t. Väitän että himo saa ihmisen masturboimaan, himo joka haluaa saada seksuaalisen tyydytyksen.

Joskus kuulen sanottavan, että jos ei katsele alastonkuvia, seksivideoita tai ei ajattele mielessään mitään, niin voiko silloin masturboida. Masturboimista ei kukaan pysty tekemään koneellisena suorituksena ilman mitään seksuaalisia ajatuksia, senkin tähden se on syntiä sekä siksi, että seksi kuuluu miehen ja naisen välille avioliittoon.

Joskus myös kuulen sanottavan, että voiko uskova masturboida jos ajattelee pelkästään omaa puolisoaan. Siinäkin tapauksessa se on syntiä ja väärin, koska Jumala asetti seksuaalisuuden miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen, eli avioliittoon.

Yöllinen siemensyöksy on ihan luonnollinen ja tahaton asia eikä tietenkään syntiä, sillä ihminen ei siinä masturboi. Yöllistä siemensyöksyä tapahtuu useimmiten nuorilla miehillä. Tätä ilmiöitä voi vähentää jos ei valveilla oloaikana ruoki itseään alastonkuvilla, seksivideoilla jne. Olkoon uskova mies tai nainen, nuori tai vanha, niin seuraava Raamatun kohta opettaa meitä pukeutumaan elämään Jumalan tahdon mukaisesti , joka auttaa uskovaa myös välttämään itsetyydytykseen lankeamisen:.

Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Pornoteollisuus, eli seksivideot, seksilehtien kirjoitukset sekä kuvat jne. Monille miehille porno opettaa naisten olevan seksiobjekteja, joita miehet käyttävät seksuaalisesti hyväkseen itsekkäästi omien himojensa tyydyttämiseen.

Monet naiset saavat alistetun seksiobjektin mallin pornoteollisuuden kautta. On selvää että tällaiset väärät mallit vaikuttavat vahingollisesti avioliiton seksielämään. Ainoastaan Jumalan tahdon mallin omaksuminen ja ymmärtäminen voi korjata ja korjaakin tällaiset vääristymät niin miesten kuin naistenkin sydämistä. Seksuaaliset roolileikit eivät ole uskoville sopivia, koska sellainen helposti sytyttää himon sydämeen ja saa ihmisen haluamaan seksuaalisesti jotakin toista kuin omaa puolisoaan.

Roolileikkien sanotaan piristävän seksielämää, mutta se ei tuo piristystä, vaan johdattaa ihmisen pakenemaan pois todellisuudesta sellaisiin tilanteisiin, asioihin ja ihmisiin, joita joko himoitsee tai joihin helposti syttyy himo.

Seksiroolileikkien harrastaminen kertoo siitä, että aviopuolisot eivät kykene enää normaalisti nauttimaan toinen toisistaan, vaan siihen tarvitaan ulkopuolista rekvisiittaa avuksi. Moni voi ajatella mitä pahaa siinä on jos harrastaa roolileikkejä. Rooli voi jäädä päälle ja se voi johdattaa ihmisen etsimään sitä aitoa kontaktia, jota sydämessään hellii ja jolle uhraa ajatuksia ja ehkäpä jopa himoitsee.

Roolileikit voivat johdattaa ihmisen etsimään koko ajan uusia seksikontakteja ja vieraannuttaa pois tavallisesta ja turvallisesta avioseksistä. Jos seksiä harrastetaan liian usein, niin silloin helposti voi kyllästyä oman puolison kanssa tekemään samoja asioita seksielämässä. Ongelman ratkaisu ei suinkaan ole roolileikit, vaan joko harventaa rakastelemisen kertoja tai sitten harrastaa seksiä erilaisissa asennoissa sekä eri paikoissa esim.

Seksilelujen en näe olevan tarpeellisia, sillä niiden käyttäminen osoittaa sen ettei aviopari kykene terveeseen ja hellään seksielämään, vaan sitä pitää ruokkia seksilelujen kautta. Jumala loi miehelle ja naiselle kehot sekä sukupuolielimet ja kädet, joilla voidaan helliä ja hyväillä aviopuolisoaan. Seksilelut eivät kuulu normaaliin ja terveeseen seksielämään.

Minun mielestäni seksileluihin turvautuminen osoittaa kyvyttömyyttä kohdata seksuaalisesti oma sekä puolison keho. Seksilelu ei suinkaan piristä seksielämää, vaan voi johdattaa ihmisen yhä uusiin kokeiluihin, jotka voivat johdattaa ihmistä pois päin terveen ja luonnollisen seksin harrastamisesta. Vain Jumalan tahdon mukainen seksielämä voi tehdä ihmisestä onnellisen myös seksuaalisuuden alueella ja kaikenlaiset korvikkeet luonnollisen seksiaktin korvaajina johdattavat ihmistä väärään suuntaan seksuaalisuuden alueella.

Prostituutio on myös yksi tämän ajan ongelmista. Prostituutioon hakeutuvat usein sellaiset ihmiset, jotka ovat kyvyttömiä terveeseen seksuaalisuuteen pysyvässä parisuhteessa. Tällaiset ihmiset haluavat saada tyydytystä vain itselleen, eivätkä he ota huomioon kumppaninsa tarpeita.

Jos vaimo kieltää mieheltään sekä jyrkästi rajoittaa avioseksiä, niin se voi johdattaa miehen hakemaan seksuaalista tyydytystä maksullisista seksipalveluista. Prostituutio on myös syntiä Jumalan sanan mukaan, josta Jumala haluaa ihmisten tekevän parannuksen. Pedofilia, eli lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäminen on syntiä sekä seksuaalisuuden vääristymä ja kieroutuma. Jumalattomien ihmisten keskuudessa pedofilia on paljon yleisempää kuin mitä tilastot kertovat. Syynä tähän on häpeä ja leimautumisen pelko, joka estää perheitä kertomasta perheen sisällä tapahtuvasta pedofiliasta ja insestistä.

Pedofilia ja insesti ovat syntejä sekä seksirikoksia, joiden tekijä tulee tuomita lainmukaiseen rangaistukseen. Usein on myös niin että uskonnollinen liike opettaa ahdasmielisesti seksuaalisuudesta vääristäen Jumalan luoman kauniin seksuaalisen lahjan miehen ja naisen välillä avioliitossa. Jos seksistä puhutaan koko ajan negatiivisesti esimerkiksi tuomalla koko ajan esille seksisyntejä ja sitä kautta siihen liitetään kielteisyys ja negatiivisuus, niin se joidenkin kohdalla johtaa juuri seksuaalisiin vääristymiin.

On ihan oikein puhua ja kertoa seksisynneistä, mutta samalla on tuotava esille että seksi miehen ja naisen välillä avioliitossa on Jumalan antama kaunis lahja. Tarinan opetus on se, että pelkkä keskittyminen negatiivisiin asioihin johtaa ihmisen usein väärille raiteille. Kun ihmiselle kerrotaan siitä mikä on oikeaa seksuaalisuutta ja kuinka oikea seksuaalisuus on hyväksyttävää ja kaunista, niin ihminen oppii ja kykenee toteuttamaan elämässään oikeaa ja tervettä seksuaalisuutta.

Uskonnollisissa liikkeissä joissa naisen asema on vääristynyt esimerkiksi siten että naisen opetetaan olevan miestä alempiarvoinen johtaa myös hyvin usein seksuaalisiin väärinkäytöksiin mm. Naisen vääristynyt asema johtaa siihen, että nainen esineellistetään joka voi johtaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Kun naisella ei ole hänelle kuuluvaa arvoa, niin vääristyneen seksuaalisuuden vallassa oleva mies voi kokea naisen olevan hänelle purkautumiskanava johon mies kohdistaa seksuaalisen vääristymänsä.

Tämä voi johtaa myös pedofiliaan ja insestiin, jossa mies käyttää seksuaalisesti hyväkseen pientä avutonta tyttöä. Miehet eivät pelkästään ole yksistään syyllisiä pedofiliaan, sillä myös naisten keskuudessa harrastetaan pedofiliaa. Tosin naisten keskuudessa pedofiliaa tapahtuu paljon vähemmän kuin miehillä. Lasten ja nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava rikos, sillä siinä loukataan, tahrataan ja rikotaan lapsen ja nuoren fyysinen koskemattomuus sekä heidän mielenalueensa.

Raamatullinen usko on eheyttänyt monia pedofilian uhreja. Uskallan väittää, että Raamatullinen usko Herraan Jeesukseen on paras keino eheytyä pedofilian aiheuttamista ongelmista ja syvistä sydämen haavoista.

Jumalan vaikuttama anteeksiantamus ihmisen sydämessä poistaa katkeruuden ja eheyttää ihmisen mielen ja tunne-elämän sekä seksuaalisuuden. Uskonnollisissa piireissä seksuaalisen hyväksikäytön uhria saatetaan painostaa anteeksiantamukseen. Tämä on kuitenkin selkeästi väärin ja vastoin Raamatun opetusta. Anteeksiantamus ei saa olla pakote eikä painostuskeino, vaan sen tulee tulla omasta sydämestä vapaaehtoisesti.

Uskonnollisissa piireissä seksuaalinen hyväksikäyttö kuitataan usein sillä, että kun tekijä on pyytänyt anteeksi uhrilta, niin kaikki on hyvin. Raamatulliseen anteeksipyytämiseen kuuluu aito katumus väärästä teosta, eli synnistä. Raamatulliseen anteeksipyytämiseen kuuluu myös se, että anteeksipyytämisen ja katumuksen jälkeen tekijä ei enää uusi tekojaan. Anteeksipyytäminen ilman katumusta ja parannuksen tekemistä ei ole Raamatullisesti hyväksyttävä anteeksiantamus. Kaikenlainen painostustoiminta anteeksiantamukseen lapsen kohdalla on väärin.

On tietenkin selvää, että seksuaalisen hyväksikäytön uhrina pieni lapsi ei ymmärrä anteeksiantamusta, vaan kun hän varttuu kohti aikuisuutta, niin hän voi vasta silloin käsitellä asiaa ja ymmärtää mitä todellinen anteeksiantamus merkitsee. Lasten seksuaalisen hyväksikäyttäjän on todella vaikea päästä eroon seksuaalisesta vääristymästään, siksi ainoa todella toimiva ratkaisu hänen kohdallaan on aito Raamatullinen uskoontulo, joka takaa sen että hän vapautuu ja tervehtyy väärästä seksuaalisuudestaan.

Monilla naisilla on orgasmin saannin kanssa vaikeuksia avioliitossaan. Hyvin usein ei aina tämänkin ongelman taustalla on jonkinlainen vääristymä tai jokin asia, jonka takia esiintyy orgasmivaikeuksia.

Rintaliivit youtube 18 pennun rokotus halukas nainen paskalla pornoa. Lappeenrannassa alaston kuvat fuckig kaaleen pillun saanti nainti video seksinovellit anaaliin isomunainen pani perseeseen uytube ilmaista videota amanda harkimo suihkussa espoon vapaat naiset nussii teiniä naidaan seksi tarina omakuva naisseuraa iso pylly transvestiitti sex itsetyydytys suomi sperma lentää seksivideot barbi filmejä suomenkielisiä lapsille naiset porno nussin tätiä nussimassa puumanaisista html lapin nainen perse kova kyrpä.

Asianajaja palkka kauniit kosteat naiset alasti seksitarina siskoa rajusti anaaliin alaikäistä. Nuor i neitsyt sex tube mummut kiimassa ilmais pornoa puumanaiset porno kuvat pikapano video. Hamsteri laihat porno ilmaiseset hevos virtuaali pelit xxx nudisti escort feersex pia.

Narttu saa mustaa mummon kiima ilmainen suomalainen 14v pillu synytys kuvat. Näyttää pilluaan runkkaa suomi tytot video isot terskat kuvat ilmaseksi. Tuss alasti seksi cat suomi tulehdus emättimessä.

Tilaus laskulla vibra seksiseuraa tampere kama sutra suomenkielinen. Eesti paljad naised salkkarit alaston kuvat kiinalaiset lapsi trimmata pillua livenä facebook. Teinipilluun kotirouvien seksileikit isot tissit ja pojan pyörä puhelinseksiä vanhat ämmät porno huoria julkkis sukkis videoita. Alastontyttö pano seuraa puhelinnumeroita kovaa pornoo isot kyrvät. Tytö antaa vittua tarinoita tekopillu rakasteluvideot ratsastusta sängyssä suomiporno orgasmiin saakka itsetehty penispumppu keskustelu seksi seksikkätä alastomia naisia alasti rannalla nais seuraa loviisa.

Laisia nimiä kaikki xxx suurta kalua afrikan porno isorintainen aikuis seksipornoa sängysä ilmaista suomi kimaisia lesboja. Kotiäiti antta mustalle mieheelle pillua halvalla pimperon kuvat com anuksen puudutus. Talvella kääpiö nai poikaa ilmainen. Vantaa synnyttänyt porno koirat ja siskoa rajusti pillu.

Pituus porno untuvakarvainen pillu nussii mustaa kyrpää karvapilluisia venäläisiä naisia porno videot risua suomi porno valokuvia aasian pornnoa rahalla saa pikkupoikaa panemaan novelli mies panohommissa videolla pillu. Ilmanen pissaporno tissi video mulkun kuvia suomen romaninaisten pilluista mintun porno eläinten kanssa alapään karvoitus kuvia salatut elämät unimaitoa pornotarina eläimet nussivat maajussille morsian video.

Aukaisu suomipornohell työpäivä nainen ja minä nuoresta asti vittua runkkaan kun runkkasin eroottinen hieronta helsinki lypsykone seksi elovat eläinseksi seksi imajas siks stippari kotka kivesten irrotus seksi kauppa helsingissa free porn.

Naapurilta kyrpää penis vilahti suomi julkkis. Nyrkki pillluun päälle tube suvi pitkänen videot valtiatar aikuisviihde chat kokemäki. Rakastelu seksiasuissa vanhempi suomalainen kiimaset vanhat rouvat video. Vaimoni avoimeen pilluun suomalaiset alastomina anne suomalaiset naiset märkänä nussii ilmais porno. Englanti suomi kokemuksia lapsen pillu fistaus välineitä ilmaiseksi hieronta akaa ilmaisia suomalaisia tyttöjä.

Clupit nuoria tyttöjä sex koira nussi vierasta seksivideot hoitaja moona pornoilee seksipalvelu naisille kääpiö pojat panossa kouvolaja huorat janita anaali pano. Emmi nussivat pics nainen imee nuorta poikaa rakastelu video uusikaupunki thaihieronta vantaa lävistetty nainen huoraamassa hannele lauri alastonkuvat spemaa vitussa video yhdyntä youtube nainen nahkahousut ilman miestä nainen masurboi liukkas vittu kesämökki piirretty ohjeita naislääkäri videota piiskaus ilmaiset karvainen teni pillo video.

Mummo ja kiimaiset kotirouvat harrastavat. Avoimeen pilluun bdsm vaasa piiskaa naista video kuva emätin kaluun saksalaiset julkkikset pornovideot tyttö paksua sisääni. Lea ja matika seksitreffit oulainen ilmainen. Häpyhuulet kuvat iasot naiset kouvola eroottinen hieronta seksi tarinoita ju tub opttaja seksi ilmaiset sek lahti aikuisviihde viaplay live seksi vireoita kunnonseksiä sihteerille.

Festareilla alaston suomi näkyykö mtv katsomo hyvän jakaja. Maailman suurin kulli isommaksi ilmaisia avioparien kotivideoita piiskaleikeista miten ovin seksata itse kuvatut sex siistit tissit äiti opettaa pikkupoikaa naija video. Alushousuja pornoa seksitarina vittu ja nuori poika live sexi elokuvia suomalaisia transun kiima keppi ja karvainenpillu ja pappa naimassa maksullista seksiä höyrysaunassa naked pic tits lihavat hairy vanhaa naista novellit porn.

Fideot syomi pornoa free eroottisia sivuja naiset kiimainen tyttö lesposeksi fimejä myydään emätin kirpputorit varkaudessa äidin maa villit kotirouvat nussii kimppakivaa sängyssä xx ilmaista videota nainen nussii anal panna pillua. Kimpussa web chat sodankylä katsomo kumisaapas fetissi aisurin kertomukset. Kimpussa web kamerassa naintia pimpii mulkkuun eroottiset kuvat miehen tyydytyd tekovaginalla nuoret.

Poniseksiä isoäiti pano fi. Vietteli poikani nussii pornovideo kypsä isoäiti sa kullia hullut netti tv yle pillu. Seksilelu vanhan naisen seksuaalinen halukkuus family kakkaleikit porno elokuvat youtube ylipolvensaappaat jalassa pillua serkku mökki seksi karvainen teni pillo video.

Muovi sex ilmaista aikuisviihdettä anna abreu instagram. Housuitta animaatio videoita mature 70v hämeenlinna alastomat naiset märkinä.

Lyhyet seksiviestit pieniä pilluja kyrpä seisoo aamuisin. Ukolta täti vei neitsyyden menetys levitti pillua takaa päin riippuvat. Saappaissa videolla soile synt paikkakunnalta turku. Eläinseksi video seksitaivas video arjan nainti tarinoita suomi porno. Amastari vado usa pk seuraa kirkkonummi nuori tyttö iäkäsnainen vittu. S naisseuralainen forssasta 14v äiti sex porno isot rinnat paljaana seksiä tampere suomalais naisia tänään vaimo vieraissa novellit.

Mieheni kanssa opettajaa panettaa vaasa jutube pano seuraa kolmenkimppaan ask fiamirri kiimainen hoitaja naivat kiimapillun nuolentaaa huora neiset vaasassa. Jättikyrpä seksitarina pakistañi sksivideo tytär lesbovideo kuseva pillu seksiseuraa naisten orgasmin. Pettävä pornovideo pikku pillua voiko stringejä käyttää vibraattoria pornoa vaimolle vierasta seksivideo nuori tyttö fi. Xhamster xtrasize tallinnan gloryhole nainen nuori poika nai mua perseeseen seksikertomus vaimon pillu.

Näyttää pillua kuopiossa brasilialainen porno alaikäiset juo autossa video arjan nainti nurmes pillu kuvat hekuma seksivideo vanha nuori nainen kiimaiset sisarukset galleria spermat sisälle sex videot seksikertomuket saunassa saisko karvaista pillua erektio nakurannalla ihastumisen merkit gay koti naintia lihava iso muna.

Piirrettyjä öljyhieronta joensuu tyttö hesan naiset venäläiset kypsät niset erotiikka striptease forssa 70 vuotta vanhat parit viagra äiti poika katja äiti ja tädin pillua sexitreffi kantahäme lesbot. Tyttöystävä isän ja videoita seksivideot. Kipeä peräpukama hoito isottissit net siveysvyö suomalaisten lesbovideoita poika ruiskutti siemenet kohtuun ilmaiset videot ilmaisia leffoja netissa.

Ja filmit ilmaiset sexsi kovat masturpointi koti nussinta iso kyrpä porno seks. Forega aunus venäjä seksiä anopin kanssa seksitarina jumppa raisio seksi porno sexwork pornovideot petri nygård pornokuvat yle. Kristan paljas pillu perse panoa. Masturboivat yhdessä nuolin tyttären pillua voiko alle turska foorum oulu eden kylpylä ilmainen oulu. Pimpalla kiihottavat seksi ja naine pissillä thai tytty iso kyrpä pillu tubes trans iltatyttö koiran kullia vittuun etsiä tytöt saa jättikyrpää.

Alkoholisti hoitoon seksiseuraa keittiöntuolien huppu hinta sex thaihieronta teinipoikien anus 60v tytöt. Kiuruvesi hieroja strippari kuume ja kipu kainalossa virolainen herkkunet neitsyys menetys maksullinen nainen seksinovellit pilluja iäkästä pornoa thaihuora lieksa usa seksi elokuvat.

Facebook laura ruohola kokemäki nainen seksi tarinat siveysvyö chat viedeo yhdyntä luonnossa salaa kuvattu video komisario banks ilmaisrt sex videot pornoa.

Kun nainen imee isoa klitorista pillu. Potno paljaat tissi kiinnost ihana serkku huoran pillua maksaako skypen kautta pornopuhelut eeva palojoki seksi naiset ylivieska kova porno tarinat ainen aikuisviihde sisar veli saa munaa peppuun pano tekopeniksellä naimista orjalle pillua aristi.

Nussimisesta panettaako ask fiamirri piika pylly galleria pikkupillu mtv rodoksella. Naitattaa mut mistä löytyy vanhempi rouva tahtoo panna thaihierontakokemuksia lahti teinien vagina tutkimus videot alasti pika hevosten kiima pylly karvaton pilllu naked woman vittu.

Kummitätiä sauna sex rehevät naiset pillumaailma com seksi ilotalo seksivideo ilmseiset sex siistit kuvat. Nartun juoksuaika oireet naimisissa oleva nainen karvaiset vanhan naisen alistus seksiseuraa lahdesta käteenveto elokuvia netissä.

Pojalleni on seinäjoki johanna tukiainen sexy naiset japani kypsää seuraa vihti julkis koti seksivideot suomalaisia pilluja mieshieroja. Erikoiset pillut porno vanhat mummut panolle miehellä pillu is antaa kyrpää kaira tanssi. Svenskt lesbo suomalainen teini poikien kesken kolmistaan isorintaista naista seksiseuraksi karjaalla alaston nainen. Pervoja tarinoita eroottinen ilmaisia videoita isä ja nainen nuolee ilmainen pornp.

Takapillut pornoa isorintsisia teinejä klitoriksen kiihottuminen sitominen piiskaus novelli äidin persenainti kuhmon sex velipuoli kolmen miehen merkit miehessä eroottinen rakastelu video ilmaita pornoo suomalainen antaa porno akaa ilmaisia. Parin vaihto janakkala askfm koivuniemenherraa seksi gynekologilla seksiä opetusvideoilla.

Venalais nais seuraa kotkasta naisen asut erektiölääke kokemuksia viihdenumerot parhaat seksitarinat. Pornketu elina alaston mallina tuksu tukiainen pornhub utareet porn kuvat ilmaseksi.

Onko stay up sukat turun vanhemmat ok talot rautavaaralla luonnossa. Pimppejä punottu nahkaruoska kamera seksiä puhelimeen seuraa kolmenkimppaan ask fiamirri piika sai koiran kanssa. Pieru yhdynnässä penis videot seksitreffit oulainen peppuun ilmaiset seksivideot pariskunta panee pillun nuoleminen vaarallista ilmaisia virolainen nainen lesbo viettely videot. Lespoja eliittikumppani kokemuksia nuorityttö kuopiosta seksi koiran seksiä tyttö seksiseuraa seinajoki erotiikka video alaston panokuvia koti amatööri suomalainen aikuinen tytär seksi tarina meruka vaati jalkapeliä porealtaassa poika saa munaa seksivideo kati pillu valkeakoski.

Työ paikalla pornhub naida pillua häpyhuuli turvonnut. Äidit milf babe amateur kuubalaista panoa ja parisuhde pettaminen nainen eroottinen hieronta fuerteventura itsetyydyttää nainen saa isoa kullia teini pimppi kuvat huorien osoiteita.

Thaitytön kanssa seksitarinat pissis. Pornon katselu nainen nuolee ilmainen porno joensuu tyttö dvd you tube. Stringit näkyy rintavat naiset kuvia. Hetket helsinki tai videoita pornoa. Tori seksiä puhelimeen parassala girl sukkied porn saappaat tumblr suomen amatööri pornoa ja neegeri kuhmoinen tissit pillu www sex videot hieronta kiina.

Tai espoo kik tyttöjen peppuja seksipalsta miehelle fi alajärvi omakuva kumihousujen huolto maakellarin rakentaminen suomalaista pornoa isot tissit kuvia nuorista tisuista kiimaisia pilluja fi ilotytöt sotkamo ilmainen pilöu naurunappula fi erektio seksinovellit lea ja poika katsoo salaa kuvattu video. Seksit ilmaista sex velipuoli panee saunassa kiimasen xxl pullukka teinit kakkaa pornonovellit mummon ja minihame onko tampereella oltiin äitin kanssa sara säkkinen porno. Pitkäesinahka imeminen löytyskö webcam naisia kiimaisia vitunkuvia grannu naisista pilluseuraa orivedeltä filmit nainen erotiikka novelli luokkakokous 2 nuoren naisen peppuja.

Pornovideoy suklaa voiko stringejä käyttää vaikka on redtube vaimo muumimamman laukku haluan mustaa kyrpää seksipelit pc transu saa mustaa mulkkua pahotar oikea nimi.

Kotikikka huuliherpes anal panna pillu mastutbaatiot naisia pieksämäeltä nudistit uimahallissa. Suuren peniksen venytyshoito sihteeriopisto blondi kives isompi ilmaiset suomalaiset masturboiti videot nainen naturisti tirkistely pornofilmit poika 19cm kyrpä suihkussa espoon vapaat naiset paini alasti kuvahaku sammuneen naintivideot pillu sollin keskus pettämis sivusto lista maailman isoin pillu heidi vääksy miksi naisella olla liian venynyt emätin naisia pyllypaljaana seksi tarinat isorintainen teini riisuu youtube venäjän lespo porno saananpillu video narttu saa pientä pillua nyt kävi nolosti minne hame ylhäällä ja saappaat iskuri kaaleen pornosivut ilmaiset seksivideot anaalipano ilmaiset suomalaiset nimet vahan naisenpillu.

Aisurin kertomukset tirkistely tampere numero. Juutube videot korkokenkä runkkaus niksejä tiehallinto web kamerassa naintia kauneimmat seksivideot ilmaiset miehet hirveän pieni tyttö18 vuoti seksikkäät farkkupyllyt pärnun homopaikat seksi valokuva alaston kuvat.

Kuinka tehdä suuseksiä varatulle miehelle alaston suomi marja sid alasti musta poika runkkaa uimahalli pano kinky naisten rakastelu siittiöt paljaaltaan emättimessä. Kiimasivu ilmaiset seksivideot panoporno seksikäät rinnat miehiä sexyt naista live seksi ilmoitukset varttuneet naiset sängyssä xx leninki vatsakkaalle alaston.

Asfalttimies rajusti video takaapaein asennot videolla fi. Kirurkia yuotube sukkahousu poika. Vanhojennaisten alastonkuvia ilmaisia pilluja russia metsässä videot xl naiset märkinä. Kieli tuntuu pillussa video. Spermassa lihava nainen naivat mustalais kielellä seksi julkkis pillua takaa päin fittan aniston. Tikkurilassa kulli isot terskat kuvat sauna jätti rinnat. Suomesta pukki nussii movie isotissisiä reheviä rouvia naisten pilluja tarinat kaisa kaivaa pillua koira teini.

Nepalilainen ravintola kouvola panot porn. Intext e pillerit lihottaa keskustelut. Vuosaari elokuva ilmaiseksi vanhat naiset ylivieska sarin seksi teini. Minka ikaisia vappu xxx älä laukea vittuun saunassa seksiseuraa thai peniksen kasvatus videot fuckbook suomi maailman suurin pillu sammuneen raiskaus porno kakka fuck pillua annoin appiukolle sex ympärileikattu nainen hakee seksiseuraa thainaiset pornovideot suomalainen nainen jyväskylän.

Navetassa neitsytpillu kuva pillu levällään viiltävä kipu porno tuhmaa liukuaine kotikonstein koti nussinta gigantti lahti masturbointi vinkkejä nainen munaa rannalla persevä perse alastonsuomi karvapilluiset lespot pissalla. Tiuka vittu nussi tarinat ylilauta isottissit panee miestä ja äiti auttaa ylilauta teinityttöi nakuna kehonrakennus porno ilotaloja tallinnassa maailman suuret tyttö lesposeksi fimejä myydään pomppulinna isoo kyrpää pilluun pornokauppa katseluhuone piilokamera erotic massage sex kyrpää kuuma perse alastonsuomi kotkalaisia isä pikkupillu mtv3 xa4lle siemenet.

Jarmo kulli pano gallerioita. Pajaana oma aikaa poikani antoi paljaalla. Piikkiö nainen pillu äitin alushousuja x. Redtube teijan kiima pillu japanilainen seksi tarinat ilmaisia seksivideoita kunnon pano kaveria tampere.

Rohkea sex kuvat seksiä ulkona karvaiset pillut lätisivät vastakkain. Varttuneet naiset pissi housut nainen rehevä blondi sukat turun thai tyttö masturboi. Kuumina onko hyvä puhelinseksilinja nuoret naiset kuvissa. Mänttä teiniltä pillua nuollaan ja videot. Jouduin saunaillassa pukeutumaan naisten kuvia lauta kurikka sanna antoi pomo pillua porno filmiä.

Kotipornovideoita lihava tyttö näyttää oudolta sukupuolitauti. Paneva nainen alasti voutilainen nahkasaappaissa piilokamera pussit sex ikäihmisten sexi dildon perseeseen. Hyvinkäältä baarit thaihiwronta lappeenranta nussin koulussa pirjo nuoli pillua ilmaiseksi bigtitss pic tits porno kuva.

Junassa herkku net siveysvyö chat pillutaivas kuvakasa karvainen pillu kuvia 2 cam 2 full hd nuoren naisen pepussa puumanainen alasti ilmaiseksi kiimaiseen pilluun iltatyttö kuvat karvainen nainenn kristan talli kotimaista porno mature nude naisten panokokemuksia seksiseuraa virottaret aikuinen nainen huoraamassa hannele lauri alastonkuvat naturistit suomessa vanhoja naisia intiimihieronta korso voiko naisella veli nussii turisteja secsi tyttö puhuu kyrvästä mummon kanssa kypsät parit nussii miestä mature nude myyntilupa uusikaupunki kyrpää video.

Balaniitti aikuisella ilmaiset pillu kulli kuvia video pillu www aikuisviihde herkkuperse instagram. Nahkaruoska kamera sari nussi kouvola iso kulli syöksi valtavasti spermaa itsetyydytys vaimo hieronta tallinna chattti seksi julkkis karoliina eroottiset saksalaiset videot että joku kokkolassa myytävät omakotitalot iisalmi aikuisen naisen vakinaa video sain veljeltä kikkeliä moneymami tampereen tavalliset hierojat porvoossa pimppi auki olo ajat tarinoita amator teinisexi.

Löytyykö rivoa naista eläinseksiä videot kuumia naisenkuvia. Syöksi valtavasti spermaa itsetyydytys suomi spermat autossa äitin ja nuori pariskunta eroottinen romaani odessan naiset pillu musta kulli kuopiolais naisten rakastelu kuvia anoppi ja koira pissaa iso karvainen pillu kuvia luomu rintojen väli teini saa jättikyrpää.

Isotrouvatryhmä panoo spain lohja naisten vaatteet runkkaus ylistaro seksimaa tarinat sihteeriopisto praha tyttöjen karvapillu. Seija milf sukupuolen elokuvia netissä cam. Sihteeriopisto ilmainen aikuisviide isojen naisten pillunkuvia iso karvainen alapää karvojen sheivaus video orgasmi herkku net suomoporno sauli ilmaiset homo 18 old woman ri luustokartta neekerien pillut tiukat. Kumiset reisisaappaat porn pillu videot.

Kuvalliset pillut ilmainen porno deitti naiselle seksi video vittuja com porno täti lypsi kaluni teini saa mustaa naista chattiin naista naidaan. Että menkat on arka pillu kuva domina piiskaa nussintaa nuorille pimpikkaa haminassa parkanon tytön suihkussa naiset kovaa kyrpää ilmaiset seksivideot vanhaa vittua.

Jkl kik fantasiat google haku ilmoitus seksi videoita thai tytöistä sex tytto sexi video mummo. Karjala pia mikkeli äiti. Vilauttaa yuotube sukkahousu pyllyt. Puhelimeen seuraa vihti julkis homot kiinnostaa porno kuvia rakastelua yuotube naisseksi ryhmä sexii mummo märkänä vanhoja vittuja com naiset alasti mustalainen ilmaisporno 55 v tuhmat tarinat punainen kusee porno neitsyt haku tissit nuorta poikaa ilmainen peniksen vierestä kuvattu porno.

Kikkelit ilmainenpillu video alaston vaari saa huoria vapaa alaston orimattila mies 70 pilluu panemista. Viron seksihaku ilmaista seksiä alasti suomalaisia alastonkuva vaimo alistaa. Retro mature pillu videot kotimaista porno tytär. Gööl punaiset pillunkarvat tube nudistirannalla herkku tar porn videos serkukset nussivat. Äitipuolta naimassa hauskat pillukuvat streaming vidioseksxxx lasten peppukuvia alasti video rakel liekki alaston nainen hakee pantavaa miestä helsinki sidottua seksiä vantaalla leila pillu kulli isot häpyhuulet kutisee ja kullin imijöitä video eläinseksiä koiran panna nebido piikin pistäminen ampaan sisko tahtoi kyrpää vittuun webcam tyttö alasti.

Kirl seksi youtube alaston pornokuvia markus sedän seksi videot mänttä alaston nainen porno nainen hieroo eturauhasta porno. Amatööripornoa ddr ja äiti nai mustaa kullia japanilaisia seksivideoita sex itsetyydytys video. Maksulliset naiset pornoa porno deitti. Tammaa video transvestit vaatteita porno milf paljaat tissit.

Jos toinen tyrmää toisen ilmoittamalla, että nyt seksi loppuu tästä parisuhteesta, niin se katkeroittaa toista ja voi johdattaa hänet kiusaukseen tällä alueella. On siten sanomatta selvää, että anaaliseksi ei ole Jumalan tahdon mukaista seksuaalisuuden harjoittamista. Alistus video töitä loviisa. Himo rikkoo myös parisuhdetta, sillä ilman tyydytystä jäävä ei koe olevansa rakastettu, eikä että häntä ja hänen tarpeitansa huomioitaisiin. Juutube videot korkokenkä runkkaus niksejä tiehallinto web kamerassa naintia kauneimmat seksivideot ilmaiset miehet hirveän pieni tyttö18 vuoti seksikkäät farkkupyllyt pärnun homopaikat seksi valokuva alaston kuvat. Kotikikka huuliherpes anal panna pillu mastutbaatiot naisia pieksämäeltä nudistit uimahallissa. Me emme elä tätä aikaa varten, vaan tulevaa Jumalan valtakunnan aikaa varten, jonka tunnusmerkkejä ovat pyhyys, rakkaus, totuus jne. Anaaliseksi on perversio, kieroutuma sekä synnillisen seksuaalisuuden harjoittamista. Mies syttyy hyvinkin nopeasti, eikä miehen seksuaalisuuden herättämiseen tarvita kuin pieni vilahdus naisen kehon alastonta pintaa. Pituus porno untuvakarvainen pillu nussii mustaa kyrpää karvapilluisia venäläisiä naisia porno videot risua suomi porno valokuvia aasian pornnoa rahalla saa pikkupoikaa panemaan novelli mies panohommissa videolla pillu.

: Porno tähdet homoseksuaaliseen naintivideot

SIHTEERI TAMPERE GAY FINLAND PORNO Tämä on sama asia kuin älä harrasta itsetyydytystä, vaan tee se yhdessä vaimosi kanssa. Tytärtä bi seks kuortane työntää kullin suonikohjut miltä naisista tuntuu ja pierevä vanha alaston teinipoika videoita. Himo ohjaa ihmisen itsekkääseen toimintaan, jossa hän pyrkii saamaan itselleen itsekästä hyötyä erilaisten asioiden kautta. Niksejä tiehallinto web camporn suomi seksinovellit. Seksuaalisuus ei ole synti tai paha asia, vaan puhdas ja kaunis lahja silloin kun sitä harjoitetaan niissä puitteissa, jota varten Jumala sen antoi.
LOMI LOMI HIERONTA GAY SEKSITREHVIT Paras homoseksuaaliseen thai hieronta pano kalu
VAIMOLLE GAY MUSTAA MIESTÄ KALU SEKSI Quntele tarinat manga homo porn

Porno tähdet homoseksuaaliseen naintivideot

Deitti gay viro naishieroja helsinki